Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Sarnberger.comEn svensk i Thailand
Stanna i Thailand

Uppdatering immigration krav 26 Jul -19
Inlägg nr: 97124 Redigerad: 26 Jul -19
Updatering: Jag har nu varit på immigration för att förnya mitt uppehållstillstånd. Mer om detta senare här. Det verkar som om det inte blev något av försäkringskravet som annonserades med pukor och trumpeter. Som vanligt när man fick satt sig ner och diskuterat så insåg man kanske att det inte var genomförbart. Dock gäller nya regler angående kapitalet man skall ha tillgängligt vid ansökan, 400.000 baht som gift och 800.000 som pensionär. För detta belopp som tidigare skulle finnas på banken i tre månader har nu tiden utökats till även tre månader efter ansökan beviljats samt får endast halva beloppet tas ut, d v s 200.000 för gift och 400.000 för pensionär. Detta låter som en kompromisslösning istället för försäkringskravet, någon är säkert besviken :) Men alltså nya krav för att förhindra att man lånar pengar till visa, något som är relativt vanligt.
Försäkringskrav införs i Thailand 24 May -19
Inlägg nr: 97115 Redigerad: 26 Jul -19
Beslut är nu taget om krav på sjukförsäkring för att för att att stanna ett år eller mer i Thailand. Dock råder som så vanligt i Thailand en stor osäkerhet om hur det skall genomföras. Jag återkommer med besked när myndigheten bestämt sig. Länk till artikel i tidningen The Nation Troligt införande under Juli 2019
Inresetillstånd (VISUM) och uppehållstillstånd 11 Feb -17
Inlägg nr: 184 Redigerad: 27 Jul -19
Om du har planer att besöka eller att bo i Thailand kan det vara bra att veta vad som gäller för regler för att få stanna i Thailand. Bryter du mot dessa regler riskerar du utvisning och inreseförbud och i värsta fall fängelse. Thailand tillåter i princip ingen invandring med undantag för arbetskraft från grannländerna. Inte ens om du gifter dig med en Thai får du automatiskt rätt att stanna i landet. Om du vill stanna längre så beror det lite på vad du har för syfte. Du får normalt inte mer än ett år i taget, att få ett permanent uppehållstillstånd är en process med höga krav och kostnader som tar minst 5 år, ett fåtal går igenom den processen varje år. Det finns en rad giltiga skäl för att få stanna ett år i taget, du hittar alla möjligheter på ambassadens hemsida, i grunden följande: Pensionering, familj i Thailand, affärer, studier, volontärsarbete, forskning och filminspelning. Jag tar här upp de vanligaste och de är pensionering eller att du har Thailändsk familj, (föräldrar, syskon, barn eller fru). I övrigt hänvisas till ambassadens hemsida. Det är bra att känna till semantiken när man skall diskutera dessa tillstånd. VISUM ger dig enbart rätt att resa in i landet, UPPEHÅLLSTILLSTÅND ger dig rätt att stanna i landet. Till olika typer av visum är kopplat uppehållstillstånd av olika längd. Uppehållstillståndet kan sedan förlängas i Thailand genom ansökan på ett immigration kontor. Inresetillstånd (VISUM) Som svensk medborgare behöver du inget VISUM för att turista i Thailand 1-2 månader. Om du vill stanna i Thailand längre än så måste du ansöka om ett VISUM som har kopplat ett uppehållstillstånd för perioden du vill stanna i landet. Det enda VISUM som ger dig rätt att stanna ett år är VISUM baserat på pensionering. För de andra är maxtiden inte över tre månader. Om du uppfyller kraven går det dock att söka om förlängning av uppehållstillståndet i Thailand. VISUM giltighetstid Det VISUM du får för att resa in i Thailand har en begränsad giltighetstid angiven, normalt är den 3 månader efter visumets utfärdande för visum med en inresa, 6 månader för visum med flera inresor. Detta anger enbart hur länge du kan använda visumet för att resa in i Thailand och har inget att göra med hur länge du får stanna (se uppehållstillstånd). Ett VISUM som inte är utfärdat för flera inresor makuleras när du lämnar landet efter besöket. Uppehållstillstånd kopplat till ditt VISUM Tjänstemannen vid gränskontrollen avgör baserat på vilket visum du visar upp hur länge du får stanna och stämplar in aktuella datum i passet. Utan VISUM (visa exemption) får du som svensk normalt stanna i 30 dagar, med Turistvisum 60 dagar och för Non-Immigrant 90 dagar (undantag visum baserat på pensionering 1 år) Tjänstemannen bedömer din besökshistorik och dina motiv för besöket. om du har allt för många besök som turist under en kortare period eller han av annan anledning inte anser att du angivit korrekta motiv för din vistelse kan du bli nekad att komma in i landet även om du har ett VISUM. Att du fått ett VISUM betyder alltså inte att du automatiskt är berättigad till att stanna i landet. Det går inte längre att bosätta sig i Thailand hela året och åka ut varje eller var tredje månad för att få ett nytt VISUM (s.k. Visa runs), dessa regler ändrades för några år sedan och fungerar nu bara ett begränsat antal gånger. Du kan på detta sättet förlänga en vistelse, dock ändras reglerna ganska frekvent och du riskerar att bli bli nekad återinträde om du utnyttjar möjligheten. Förlängning av uppehållstillstånd som Turist Uppehållstillståndet för turism med eller utan Visum kan förlängas i 30 dagar en gång vid varje besök. Förlängningen söks på ett immigrationskontor i Thailand innan det gått ut. Uppehållstillstånd för bosättning i Thailand Om du har en fast adress i Thailand och uppfyller något av villkoren nedan går det att förlänga ditt uppehållstillstånd med 1 år i taget när det är på väg att gå ut. Förlängningen skall sökas på ett immigrationskontor i Thailand. Du kan initialt få ett förlängning på 3 månader om det är nödvändigt för att kunna uppfylla bankvillkoret. Om du kommit in på turistvisum görs detta om till ett Non-Immigrant Visum. Utan Visa (visa exemption) kan du inte söka om uppehållstillstånd i Thailand. Uppehållstillstånd baserat på pensionering För detta tillstånd gäller att du skall vara minst 50 år och kunna bevisa att du kan försörja dig vilket görs genom ett bankintyg som visar att du haft 800.000 baht på banken i minst tre månader eller ett intyg från Svenska ambassaden om motsvarande inkomst (65.000 Baht / månad). Det går också bra med en kombination av de båda för att uppnå beloppet. Du kan inte få arbetstillstånd med detta uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd baserat på familj i Thailand För detta tillstånd gäller att du skall kunna bevisa familjerelationen med verifierade dokument och att du kan försörja dig vilket görs genom ett bankintyg som visar att du haft 400.000 baht på banken i minst tre månader eller ett intyg från Svenska ambassaden om en inkomst på 40.000 baht i månaden. Det går inte att kombinera de båda för detta tillstånd. Du har med detta uppehållstillstånd rätt att söka arbetstillstånd. Rapportering av adress i Thailand Om du lämnar den adress du uppgivit till immigration skall du rapportera din nya adress till immigration inom 24 timmar. Rapport om adress till immigration måste också göras var 90 dag om du är i Thailand under en längre period än så. Lämnar du landet skall rapport göras 90 dagar efter det att du återkommit till Thailand. Ordlista engelska uttryck: Period of stay: Tiden du får stanna i Thailand när du anländer Visa exemption: Undantag från visumtvång för vissa nationaliteter (Sverige) Extension of stay: Förlängning av den tid du för stanna Re-entry permit: Tillåtelse att återvända till Thailand efter utresa Single entry: Visum gäller enbart för ett besök Multiple entry: Visum gäller för flera besök.