Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Sarnberger.comEn svensk i Thailand
Bil och MC i Thailand

Köra i Thailand 23 Feb -17
Inlägg nr: 187 Redigerad: 23 Feb -17
Trafikkulturen
Trafiken i Thailand är betydligt mer aggressiv än vad vi är vana vid från Sverige. Speciellt i storstadsregionerna och Phuket är det en mycket intensiv trafik. Det är ovanligt att man tar hänsyn till sina medtrafikanter och t ex vävning som vi tillämpar i Sverige förekommer nästan inte alls. Omkörning på båda sidor är vanligt och även att köra emot trafiken. Sedan är det vänstertrafik i Thailand vilket avviker från vårt invanda beteende.

Det är också mycket vanligt med alkoholförtäring i samband med körning vilket gör trafiken extra farlig, speciellt men inte enbart kvällstid. Dock har polisen blivit hårdare på just detta den senaste tiden så förstör inte din semester! Du kan få upp till tre månader i Thailändskt fängelse!

Standarden på fordonen är ofta dålig och det är vanligt att man ignorerar trasig belysning och kör fordon helt mörklagda. Kort sagt, trafiken är aggressiv och osäker så det gäller att vara försiktig om man nu måste köra. Enligt lagen måste såväl förare som passagerare på MC bära hjälm, föraren är ansvarig. (Lagtext Sektion 122 i Road Traffic act BE 2522)

Hyra MC eller bil i Thailand
Du kan enkelt hyra MC eller bil i Thailand, ofta kräver uthyraren bara att du kan visa upp ett pass som de ibland tar som deposition. Ibland vill de se ett körkort och det brukar då räcka med ett svenskt, detta gäller dock inte för att köra i Thailand (se nedan). Ofta är fordonen oförsäkrade vilket är olagligt i Thailand, du måste precis som i Sverige ha en trafikförsäkring. Kontrollera försäkring noga om du vill vara skyddad och inte riskera stora skadestånd. En bra idé är också att fotografera fordonet runt om när du hämtar det för att visa eventuella skador. Uthyraren tar oftast inget som helst ansvar!

Köpa MC eller bil i Thailand
Om du vill köpa bil eller MC i Thailand går det bra om du har ett fast boende. En sak som är oerhört viktig är det som här ersätter vårt svenska registreringsbevis, nämligen en grön bok som innehåller alla data om fordonet och tidigare ägare. Utan denna bok är fordonet inte lagligt och förutom att det kan bli svårt att sälja så kan du få problem med försäkringen vid eventuell skada. Fordonet skall skattas, försäkras varje år, något du själv för ombesörja på speciella stationer. Är fordonet över sju år gammalt skall det dessutom besiktigas varje år på samma ställe.

Körkort i Thailand (Lagtext på Thai och Lagtext på engelska)
För att köra samtliga fordon i Thailand krävs att du har Internationellt eller Thailändskt körkort,. Observera att begreppet moped inte existerar, alla MC är runt 100 cc och kräver körkort med MC-behörighet, detta skall framgå om du har ett Internationellt körkort. Thailand har separata körkort för bil och motorcykel. Man kan ta MC-kort från 15 års ålder men får endast köra mc upp till 90 cc innan man fyllt 18 år. Det är tillåtet att övningsköra om instruktören haft sitt körkort i 3 år (Paragraf 57 i lagtexten)

Internationellt körkort (Paragraf 42 i lagtexten ovan)
Om du är i Thailand som turist eller på annat temporärt Visum (se lista i slutet) kan du köra på ett Internationellt körkort under hela dess giltighetstid. Flytt till Thailand kräver thailändskt körkort redan från första dagen. Observera att Svenskt körkort inte gäller i Thailand även om uthyrare och polis kan godkänna det, händer en olycka gäller ingen försäkring utan du blir själv skadeståndsskyldig för alla skador, även motpartens. Dessutom riskerar du åtal och straffpåföljd. Observera också att vissa försäkringsbolag inte godkänner Internationellt körkort eller har begränsningar om du kör på IKK. Det är ditt eget ansvar att kontrollera detta. Du kan ansöka om Internationellt körkort hos Motormännen som också har en utmärkt webbsida med information om att köra i Thailand.

Thailändskt körkort (Länk till ansvarig myndighet)
Så som alltid är fallet i Thailand kan lokala variationer finnas på de olika regionskontoren gällande krav och giltlighetstid. Ansökan om körkort måste göras på ett kontor i den region du är skriven.

Har du ett giltligt Internationellt körkort kan detta ge dig ett Thailändskt körkort utan att du behöver göra teoretiska och praktiska prov. Motorcykelbehörigheten får inte vara äldre än fem år för att du skall få Thailändskt motorcykelkörkort enligt ovan. Det svenska körkortet skall också kunna visas upp.

Om du inte har Internationellt körkort måste du göra godkänt teoriprov och uppkörning. Testerna börjar på morgonen och pågår ibland i två dagar. Alla tester finns på engelska. Teoriprovet är ett datortest med 60 frågor, 90% av dessa (54) skall vara godkända (skärptes 2 maj 2014) Ett slumpvis urval görs av 1000 frågor. Alla 1000 frågorna finns på Thailändska trafikkontorets hemsida

För alla ansökningar skall du visa upp ansökan, läkarintyg samt intyg om fast adress i Thailand (från ambassad eller immigration) samt pass med signerade kopior. Om du söker körkort för både bil och MC gäller två omgångar av allt. Ett körkort kostar ca 200 baht. Du kommer att få göra syntest (färgseende och avståndsseende) samt en reaktionstest, dessa måste bli godkända.

Det första körkortet är temporärt och gäller i två år. (referens på Engelska och Thai)

Vid första förnyelsen får du ett femårigt körkort om du är olycksfri och kan visa upp ett NON-Immigrant Visum, annars får du endast ett temporärt körkort igen.

Följande Visum ger dig rätt att köra på Internationellt körkort (IKK) i Thailand:
Även besök som turist utan Visum (Visa extemption) ger dig denna rätt

Länk till aktuellt dokument (paragraf 34-35) på ansvarig myndighet.
(Tider inom parantes är maximal vistelsetid)

1. Diplomatic or Consular Missions. (Nödvändig tid)
2. Performance of official duties. (Nödvändig tid)
3. Touring (6 månader)
4. Sporting (3 månader)
5. Business (1 år)
6. Investing under the concurrence of the Ministries and Departments concerned. (1 år)
7. Investing or other activities relating to investing subject to the provisions of the law on investment promotion. (2 år)
8. Transit journey. (3 månader)
9. Being the person in charge of the crew of a conveyance coming to port, station , or area in the Kingdom. (3 månader)
10. Study or observation. (1 år)
11. Mass media.(1 år)
12. Missionary work under the concurrence of the Ministries and departments concerned. (1 år)
13. Scientific research or training or teach in a Research Institute in the Kingdom. (1 år)
14. The practice of skilled handicraft or as a specialist (1 år)
15. Other activities as prescribed in the Ministerial Regulations. (1 år).