Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Sarnberger.comEn svensk i Thailand
Thailändska språket

Språkskillnader mellan öst och väst 27 Jun -19
Inlägg nr: 97119 Redigerad: 24 Jul -19
Har ni försökt översätta från Thailändska på Facebook och inte förstått något? Jag tänkte ge er lite insikt i svårigheterna med asiatiska språk. Jag har ju kämpat i snart 10 år med Thailändska och varje gång jag klarat en nivå kommer nästa svårighet, en aldrig sinande utmaning. För glosorna är ju inget ord i närheten av Europeiska, till exempel Polis och problem som ju är relativt internationella ord. Här heter Polis "Tham ruat" (att göra lugnt) och problem "pan ha" (hitta lösningar). Jag tycket dessa orden säger en del om de olika mentaliteterna i väst och öst, där öst framstår som lite positivare. Ljud och betoningar är ju också väldigt olika. i Öst ger olika toner i ord olika meningar till orden, i väst ligger betoningarna mer på meningar, t ex betyder en stigande ton en fråga. Om man inte släpper detta med toner i meningar kan dina ord få fel betydelse och Thai fattar ingenting. Sedan finns det ljud åt båda håll som vi inte har uttalat tidigare, försök uttala ett ord som börjar med ng som är jättevanligt i Thai (till ex. orm som heter ngo) så får du lite känsla för hur svårt det kan vara. Grammatiken är väldigt enkel i öst, man har inte alla dessa ändelser för tempus (tid) och pluralis (mängd). Istället har man tilläggsord där det behövs. Däremot har Thai mer än dubbelt så många tecken som vi har. Och man löser inte från vänster till höger eller ens tvärtom, man hoppar fram och åter i texten och läser stavelser, ibland med omvänd bokstavsföljd, mellanslag existerar inte. Så det är inte lätt att läsa Thai. Nu kommer vi till det riktigt kluriga, speciellt för oss som är lite äldre, Man uttrycker sig inte på samma sätt i Asien som i västvärlden, symbolerna är annorlunda och man har mycket mer fokus på känslolivet i Asien medan vi i väst har extrem fokus på logiken. Det är förmodligen därför kinesisk läkekonst blivit så framgångsrik i väst. Känslorna styr ju mycket av kroppens funktioner och man kan mycket väl må dåligt utan att ha ett konkret fel på något organ, det som västerländska läkare fokuserar på. Så även om vi lyckas tala samma språk så förstår vi inte varandra eftersom vi har så olika sätt att beskriva händelser och upplevelser, västvärldens fokus på tid och logiska samband och Asiens fokus på känslor och heder. Människors heder skall bevaras till varje pris, något som vi i väst inte bekymrar oss om alls, det logiska i högsätet! Här skall ni få ett stycke som min kära fru skrev på facebook, jag har nu fått det översatt och det handlade inte om mig men det har definitivt en mening som alla Thai förstår. Ni får själva gissa vad som menas. Kommentera gärna på facebook. Jag har lite svårt att förstå hur västerlänningar kan hävda att de kan kommunicera med Thailändare på ett djupare plan, jag har ännu inte träffat någon västerlänning som kan hålla en filosofisk diskussion på Thai, då har jag ändå bott här i 10 år! Här kommer exemplet med Googles översättning där den engelska stämmer ganska bra om man bara ser till glosorna. Ändå går det inte att förstå utan en Thai som förklarar! Det beskriver rätt väl det jag talat om. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดก็ไม่มิด ทำไมเป็นคนแบบนี้น้อ จิตใจทำด้วยอะไรนะ ทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้งงใจ The whole elephant died, not closing the lotus leaf. Why is this kind of person? What is the mind doing? Why can this change be confused? (Hela elefanten dog och stängde inte lotusbladet. Varför är den här typen av person? Vad tänker jag på? Varför kan denna förändring vara förvirrad?) Ett litet P.S: Det finns faktiskt de västerlänningar som lärt sig Thai bättre än andra! Jag har träffat en trevlig svensk som håller på att bygga ett hem i Loop Buri, mitt i Thailand och i ett riktigt naturskönt område. Han skickade följande översättning till mig, en som även inkluderar översättning av symbolspråket! Jag tycker den var jättebra. ”Ulven i fårakläder har blottat sig. Hur kan man vara en sådan människa? Har det slagit helt slint i sinnet? Jag blir helt förvirrad över hur man kan göra en sådan helomvändning”
Vi har också toner 1 Dec -16
Inlägg nr: 173 Redigerad: 1 Dec -16
En liten uppföljning på föregående lite mörka inlägg om språket.
Nya tag ger nya framgångar...

Jag tillhör dem som alltid sagt: "Jag kan inte höra tonerna" om tonerna i det Thailändska språket. Men med nedanstående förklaringar där jag kan översätta de toner vi faktiskt använder i Svenskan till Thailändskan samt låta bli att blanda in våra toner när jag talar Thai blev det betydligt mycket enklare.

Vi har som sagt var samma toner som de Thai använder också i Svenskan, vi använder dem bara på ett annat sätt. Enkelt uttryckt så använder Thai toner för att förmedla meningen av ett enstaka ord, i Svenskan och Engelskan liksom i många andra Europeiska språk använder vi toner för att uttrycka känslan eller andemeningen av det vi säger, oftast - men inte alltid - i slutet av meningen.

Vårt språk skulle låta väldigt maskinellt och tråkigt utan dessa toner. Vi kan också märka skillnaden när Asiater (med tonala språk) börjar tala våra språk, det kan låta väldigt "platt" och missförstånden haglar.


För att uttrycka känslor eller andemeningen i Thai så används extra ord i slutet av meningen, dessa ord har oftast ingen motsvarighet i våra språk och är svåra att översätta vilket ger ytterligare en grad av komplexitet för Europeer att lära sig Thai. Avancerade läsare kan hitta exempel på dessa ord på denna länken.

Av detta kommer att Thai har lättare att lära sig Engelska än vi har att lära oss Thai, en fråga jag ställt mig länge. De kan teoretiskt lära sig att förstå våra ord vilket gör att de också förstår kontexten. Vi kommer också att förstå deras talade ord oavsett vilket tonläge de använder. Vi kan lära oss orden men med en extra svårighet eftersom vi också måste lära oss att hålla isär tonerna för att få rätt ordförståelse och fånga kontexten. Om vi lärt oss orden men blandar ihop deras toner med vårt sätt att uttrycka känslor kommer Thai inte att förstå oss.

När det gäller den känslomässiga förstärkningen som behövs för att tala "flytande" är det i Thai helt nya ord som inte existerar i Europeiska språk utan måste läras från scratch. Thai möter där liknande problem med att uttrycka andemeningen genom toner och har därför också svårt att lära sig tala flytande. Det behövs i båda fall en lång period där man talar språket dagligen.

Här kommer en förklaring på hur vi använder samma toner i meningar som Thai använder i ord för att förändra betydelsen. När vi talar om låg, normal och hög ton kan vi jämföra med Do-Re-Mi som vi alla övat i skolan. Testa gärna att uttala dessa innan det Thailändska ordet för att hamna rätt.

Normal ton (mid tone):
Detta är den ton vi mestadels använder i vårt språk i normalläget. Tyvärr har vi som tidigare nämnts en förmåga att förändra tonen i slutet av meningen beroende på budskapet, detta måste vi arbeta bort om Thai skall förstå även de sista ordet. En sak som också är väldigt viktigt är att tänka på längden på vokalerna, Thai har precis som oss korta och långa vokaler som ger orden olika mening. (glas-glass, kalt-kallt, bara-barra)

Hög ton:
Denna ton används i svenska för ett inte bindande svar. T ex när frugan ber dig ta ut soporna under TV-matchen, du svarar "visst" men med en lägre ton än normalt för att visa att du hört men att du inte kommer att rusa ut med soporna på en gång. Tonen används mycket när man förstått vad som sagts men att man inte visar om man håller med eller inte. Denna tonen är dock inte så viktig i Thai eftersom de flesta kommer att förstå dig även om du använder normal ton för ett ord som skall ha låg ton.

Fallande ton:
Denna tonen använder vi för att visa ånger eller medkänsla. En vän till oss berättar att hans hund blivit överkörd och vi säger: Åh nej, är allt ok? Det första "Åh nej" sägs typiskt med en fallande ton för att visa sin medkänsla för vännen. Denna ton är vanlig och viktig i Thai och den bör du träna på dagligen.

Hög ton:
Denna tonen som startar högre än normalläget och därifrån stiger ytterligare används i våra språk för att uttrycka överraskning, chock, mild upprördhet eller tvivel. Någon säger till dig att din bil just blivit påkörd på parkeringsplatsen. Du säger: "Vad!?" med en mycket hög och stigande ton. Denna tonen kan kännas lite "löjlig" framförallt för män som normalt ligger lågt i ton men bjud lite på dig själv och överdriv gärna. Dock är denna tonen inte jättkritisk för att Thai skall förstå dig.

Stigande ton:
Detta är den viktigaste tonen i Thai och den som vi har lättast att ta till oss eftersom vi alltid använder den i slutet av frågor. Den trevliga omständigheten med Thai är att frågeordet "Mai" som man avslutar frågor på Thai med också har stigande ton så frågar vi som vanligt blir det rätt. Med ord som inte är frågor kan du bara uttrycka det som en fråga. Denna ton är viktig att du får rätt, Thai kommer inte att förstå dig om du missar denna tonen eller använder en annan ton, detta är en av de vanligaste anledningarna till missförstånd.

Exempel på Thailändska 7 Nov -16
Inlägg nr: 169 Redigerad: 7 Nov -16
Tänkte ni skulle få ett exempel på ett Facebook inlägg på Thais med originaltext, översättning ord för ord och Google translate:

Originaltext:

?????????????????????????

?????????????????????????

Översättning ord för ord:

Om sälj inte gör vinst, varför sälja
Försörjer mig, inte leka försäljning

Goggle translate (ovanligt bra):

Om försäljningen är inte lönsamt att sälja det. Försörjning inte att vara barnsliga

I bästa fall kan vi västerlänningar förstå vad som menas men att vi skulle kunna lära oss att uttrycka oss på det sättet tar jag inte för troligt, men vi kan utveckla förmågan och närma oss.
Att lära sig Thai 6 Nov -16
Inlägg nr: 168 Redigerad: 6 Nov -16
Jag har efter 5 års studier i Thai då jag bott i Thailand kunnat konstatera att jag aldrig kommer att kunna ha några intellektuella diskussioner med Thai på Thailändska. Av någon anledning verkar det motsatta vara möjligt, att diskutera med en Thai på engelska. Här kommer en strukturerad beskrivning av svårigheterna.

Ljudet: Ljudet skiljer sig ordentligt åt, Thai använder ljud och ljudkombinationer som inte existerar i germanska språk, dessa är jobbiga att lära sig men dock inte omöjliga.

Betoning: Här kommer en stor utmaning, Thai förändrar betydelsen av enskilda ord med hjälp av tonfall, något som är relativt ovanligt hos oss. Vi uttrycker mera sinnesstämningar i hela meningar, dessa två tekniker är inte förenliga vilket gör att man måste lära om helt. Det har visat sig vara den svåra biten när man har mer än 50 år bakom sig med en metod. I de flesta språk kan man behålla sitt modersmåls "språkmelodi" och ändå bli förstådd, du kan oftast höra vilket land en engelsktalande kommer från. Jag skulle vilja säga att det inte fungerar med Thai, du måste överge din språkmelodi, annars kommer Thai inte att förstå.

Alfabetet: Detta är nödvändigt att lära sig för att få ljuden rätt eftersom många ljud i Thai inte finns representerade i engelska alfabetet. Det är en helt annorlunda skrivteknik där man inte läser stavelserna från vänster till höger (eller tvärtom) utan börjar varje stavelse med en eller två konsonanter för att fortsätta med vokalen som kan stå före, efter, över eller under första konsonanten eller med flera tecken i en kombination beroende på vilken vokal. Det innebär en "hoppande" läsning. Eftersom Thai fokuserar på stavelser och inte ord så saknas mellanslag mellan orden vilket gör läsningen besvärligare.

Grammatiken: Också denna är annorlunda, man arbetar mestadels med grundformen av orden och våra böjningar existerar inte. Tempus eller numerus uttrycks med extra ord, för numerus har alla ord en klassificerare som fungerar som vårt "par" (två par strumpor). Mycket annat såsom t ex ordföljden är också annorlunda så det blir till att lära om även här.

Uttryckssätt: Här kommer det som varit den största stötestenen för mig, Thai uttrycker sig helt annorlunda jämfört oss. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det men jag tror det har att göra med att vi uttrycker oss i logiska termer medan österländsk kultur utgår från känslor. Dessa båda system är oförenliga och det gör att jag inte kan förstå hur en västerlänningar skulle kunna lära sig att uttrycka sig som en Thai. En rak översättning av ett Thailändskt Facebook inlägg resulterar i 50% av fallen i en helt oförståelig mening.

Sammanfattningsvis: Vi västerlänningar kan lära oss språket och utbyta praktikaliteter med Thai men jag tror inte det är möjligt för oss att ha filosofiska eller andra intellektuella diskussioner med en Thai, framförallt inte för för oss äldre. En ung person som går i skola och lever i Thailand och med Thai under en längre period kan säkert fånga upp den nya kulturen men det tar lång tid. Umgås man inte med Thai eller talar engelska med dem så kommer man aldrig att lära sig språket.

Tyvärr inga goda nyheter, kommentera gärna om ni inte håller med eller har andra erfarenheter.Grunderna 20 Dec -15
Inlägg nr: 89 Redigerad: 20 Dec -15
Jag tänkte skriva lite av de erfarenheter jag fått av Thailändska under mina fyra år här i Thailand. Jag skall väl inte påstå att jag pluggat på heltid men några timmar i veckan har det blivit. Mitt största problem är nog att vi talar engelska hemma, det är något jag vill bryta.

Börja med alfabetet och att lära dig förstå det, utan det så kommer du inte att kunna förstå vilka ljud som de olika orden har eller rättare sagt det kommer att bli en salig blandning av olika översättningar (transkriberingar) mellan språken beroende på vilken författare du läser och tyvärr 90% av dem rent felaktiga, det finns ingen standard utan varje författare har sin egen övertygelse och olika stilar beroende på modersmål. Det tar kanske ett par månader men de kommer du att ha igen mångdubbelt i andra ändan för att inte tala om glädjen i att kunna läsa skyltar och tidningar på Thai.

Jag kommer under genomgången att hänvisa till en mycket bra Internetsida för att lära sig Thai som är gratis och förklarar grunderna på ett mycket bra sätt. Varje rubrik innehåller också en länk till respektive avsnitt på dessa sidor. Länken till huvudsidan har du här.

Så vi börjar där, med de Thailändska tecknen, det är ett nästan 1000 år gammalt system som inte förändrats mycket på vägen och som kan upplevas som oerhört komplicerat av oss moderna människor men jag tar till mitt favorituttryck; hur äter man en elefant? En liten bit i taget! Och du, räkna med uppemot fem år år innan du kan ta diskussioner på Thai så blir du inte besviken.

Här kommer då grunderna till att kunna läsa Thailändska, tag det metodiskt det ena kapitlet efter det andra så tror jag att du har bra kläm på det om några månader. Du kan ju parallellt med detta jobba lite med glosor men ta det i takt med att du lär dig tecknen och försök att undvika transkriberingar, det har bara gjort det svårare för mig.

Konsonanterna

Du har 44 konsonanter med 21 olika ljud i Thailändskan. Börja med att lära dig deras utseende och ljud, ungefär som du lärde dig vårt alfabet. Varje konsonant i Thai representeras av en symbol som är standardiserad och därmed lika överallt, det gör det lättare att komma ihåg tecknen. Oftast finns det stora likheter mellan tecknet och symbolen. När du läser Thai utgår du alltid från konsonanterna, det är en speciell lästeknik. Varje stavelse består alltid av en första konsonant och en vokal, sedan följer ibland en andra konsonant. Endast ett fåtal av konsonanterna kan stå sist och vissa byter då ljud. Konsonanterna kan också vara klustrade, det vill säga skrivas i par och då gäller separata regler. Man läser alltid som i svenskan från vänster till höger, skillnaden är den att vokalen kan stå före efter över eller under konsonanten eller en kombination av dessa men ljudas alltid efter första konsonanten.

Vokalerna

När du lärt dig konsonanterna kan du börja med vokalerna, de består endast av 16 olika tecken men dessa kan kombineras på olika sätt för att bilda sammanlagt 32 olika ljud eller ljudkombinationer. Vokalljudens längd spelar stor roll i Thailändskan och kan ändra ordets betydelse så beroende på längden representeras de av olika tecken eller teckenkombinationer. Vokalerna skrivs heller inte alltid ut men de skall alltid finnas och saknas vokalen så är det alltid samma ljud (kort å) som gäller. Vissa konsonantkluster kan inte uttalas utan vokal och då gäller att man skjuter in ett mycket (halvt) kort a.

Inuti stavelserna

Nu när du kan alla tecknen så är det dags att gå igenom hur vi sätter ihop orden. I detta kapitel finns en grundlig beskrivning över det grundläggande läsflödet med konsonant-vokal-konsonant. Thailändskan är ju ett språk som baseras mycket på toner, vi använder toner även i svenskan men på ett annat sätt. En fråga till exempel ställs ju med en stigande ton och en kallelse med en sjunkande ton. I thailändska språket finns fem olika toner och de kan ge ett ord olika betydelser beroende på hur det sägs. Tonerna följer ett strikt regelverk beroende på den första konsonanten och hur stavelsen slutar samt eventuella tontecken. Denna avdelning introducerar också detta regelverket och hur det fungerar.

Konsonantkluster

Nu är det dags att utveckla kunskaperna lite och föra in reglerna för konsonantkluster och andra undantag i språket. Thailändskan har ju precis som alla andra språk en mängd undantag från huvudreglerna. Men det följer samma grundläggande principer och är bara några tillägg.Att lära sig Thai 25 Nov -15
Inlägg nr: 32 Redigerad: 25 Nov -15
Efersom jag flyttat ut till förskingringen och thailändare inte har kulturen att vara tvåspråkiga så såg jag det som självklart att lära mig språket. Det kunde väl inte vara något problem! Jag talade ju engelska flytande och hade ju lärt mig kommunicera på franska på 3 veckor (Se bakgrund).

Föregående stycke innehåller tre grova misstag, för det första en stor underskattning av skillnaden mellan ett modersmål och att tala flytande. Det andra är samma underskattning av skillnaden mellan att tala flytande och att kommunicera på ett språk. Det tredje är att när man talar svenska som är så färgat av just engelska och franska så har man väldigt mycket gratis.

Så jag körde igång med höga ambitioner och många böcker men insåg ganska snart att här har jag inget gratis. Det var inte bara att läsa in ett gäng glosor och börja tala. Ljud och ljudkombinationer som inte existerar i germanska eller romanska språk fanns det fullt av, ett ord kan betyda 5 olika saker beroende på hur man betonar det. Inte bara det, hur lätt är det till exempel för oss med ett ord som börjar på ng?? Alla dessa ljud representeras av ett stort antal tecken, närmare bestämt 42 konsonanter och 30 vokaler plus en stor mängd prickar och annat löst som hängs på.

Och man läser inte från vänster till höger (eller från höger till vänster). Man börjar varje stavelse med konsonanten och lägger sedan till en eventuell andrakonsonant (där samma tecken kan ha ett annat ljud än det har som förstakonsonant) och sedan vokalen som placeras före, efter under eller över konsonanten och ibland består av flera tecken, t ex ett före och ett efter.

För att inte tala om grammatiken, alla våra böjningar existerar inte, Thailändskan är ett språk helt utan böjningar vilket ju låter som om det skulle bli enklare men istället för böjningar använder Thai små extraord som man stoppar in lite här och där. Många ord blir det, jag såg en bibel med engelska på ena sidan och Thai på andra, genomgående fyllde Thai sidan medan engelska sidan var halvfull.

Så jag insåg redan första månaden att ljuden och reglerna får jag nog gå på kurs för att lära mig. Jag hittade en suverän lärare i Korat, en kvinna som gjort det till sin grej att utbilda falanger i Thai. Jag har ju fem mil in till stan så jag började med tre timmar vid ett tillfälle i veckan. Det höll jag på med ett halvår och jag fick en väldigt bra grund. Under denna perioden lärde jag mig också alfabetet vilket var en nödvändighet eftersom det inte finns någon fast regel för hur man överför (transkriberar) Thai med dess ljud och toner till Engelska eller omvänt. Det är en helt och hållet personlig grej och lika ofta fel som rätt.

Efter ett år hade vi ju invigning av huset och min Thailärare kom på besök. Det skall i sammanhanget sägas att den Thai vi övade på var Bangkok Thai, inte Isaan som är fullt med influenser från Laos. Läraren gick omkring och talade lite med folk och kom sedan till mig och sa, nu förstår jag dina svårigheter, detta är ju inte alls vad vi tränat på i skolan. Men jag vill ju kunna klara mig var som helst i Thailand vilket frugan har lite svårt med, speciellt när vi kommer upp i norr. Så jag fortsätter med Bangkok Thai vilken Isaanborna också förstår.

Efter det första året har jag kört själv helt och hållet, det är tungt emellanåt och kräver en djäkla massa disciplin att ge det ett par timmar om dagen trots att man inte tycker det händer något. I min stora entusiasm trodde jag i början att efter fyra år så snackar jag som en Thai och kan sitta och diskutera livet med gubbarna i byn. INTE kommer jag att kunna det, men jag kommer förmodligen att kunna kommunicera hyfsat med dem, alltså det tredje steget i min missuppfattning ovan.

Efter att jag fått grunderna blev det att plugga glosor och läsa Thai parallellt, ca 2 timmar om dagen. Jag hittade en bokserie som tidigare använts i grundskolan i Thailand och som frugan lärt sig att läsa Thai med. Den heter Mani, ni hittar den på denna länken.

Efter ytterligare ett år med två timmar om dagen så började det lossa lite, jag började förstå vad man talade om och jag började kommunicera med bröderna i familjen, Pen ville ju fortfarande träna upp sin engelska, så hemma var det engelska. Det är också en fundering jag har, hur kunde hon lära sig engelska så fort? Eller är lösningen bara att tala det hela tiden så blir man tvungen?

Nu när jag förstår delar av vad de säger har jag hittat ytterligare en site på nätet där man kan öva att lyssna på Thai, så det är fokus idag och det går ganska snabbt nu att lära sig ord och ordföljder. Men då kommer nästa problem, man uttrycker sig helt annorlunda mot oss västerlänningar. Men mer om det i nästa avsnitt.

OK, då var det inte bara ljuden, orden och grammatiken som var annorlunda utan även meningssammansättningen är helt skild från vårt sätt i väst och därmed sättet att uttrycka sig. Därav att få översättningssidor klarar att översätta annat än enstaka ord Thai, meningarna blir oftast helt obegripliga.

Faranger anses ofta vara väldigt burdusa och otrevliga och jag börjar förstå varför. Vi vet ju själva att något man fått med modersmjölken sitter djupt rotat i hjärncellerna och går inte att ändra på så hur möts vi då med våra olika uppväxter? Vad behöver vi faranger tänka på, i alla fall vi som flyttat till Thailand?

Jag hade en intressant diskussion med Pen häromdagen då vi satt till bords och jag behövde mer vatten från vattenkylaren. Jag bad en av pojkarna att hämta med orden ?rap naam noy? vilket rakt översatt betyder ?hämta vatten snälla? . Pen tittade argt på mig och sa att så säger man inte, säg istället ?Aw naam noy?. ?Aw? betyder ?jag vill ha? eller ?kan jag be att få? när jag t ex är i butiken och vill ha något.

Detta speglar väldigt väl skillnaden i våra sätt att vara. Man ger inte order, inte ens med ett ?noy? på slutet. Noy översatt betyder ?lite? men används ungefär som engelskans ?please? för att mjuka upp en önskan. Men man ger inte order, inte ens till barn, det är fullständigt förbjudet. Detta gäller alla order, man talar inte om för en annan människa vad han skall göra, men uttrycker sitt eget önskemål.

Jag har faktiskt ofta testat detta i min roll som chef och det är ett underbart sätt att undvika konflikter. Du talar utifrån dina behov och inte om vad motparten förväntas göra eller har gjort. Typ ?Vi behöver skicka denna ordern idag, kan du hjälpa mig?? istället för ?Skicka denna ordern idag!? eller till barnen ?jag måste hålla på och städa hela tiden när du går in med skorna på? istället för ?Ta av dig skorna!!!?. Träna på det skall du se hur din omgivning mjuknar. Det låter inte som så stor skillnad men genom att inte ge order visar du resoekt och det gör underverk. ?The Thai way?

Men detta är bara början, det finns mer du måste lära dig i ditt sätt att vara om du vill kommunicera på ett intimt sätt med Thai (flytande, steg två av mina missuppfattningar i förra inlägget). Man talar mycket mer utifrån känslor än oss, vi västerländska män är ju uppfostrade till att helst inte visa några känslor alls så det känns lite ovant men är en del av den Österländska kulturen.

Som någon sa om eskimåerna som har 50 ord för snö så har Thai många ord som bygger på hjärtat, det centrala i känslolivet. Det fysiska hjärtat skrivs som ?Gaan dten kong hua jai? vilket översatt blir ?hjärtats dans?. Hjärtat i det Thaländska språket ?huajai? består av två delar ?Hua? som betyder huvud och ?jai? som står för känslorna eller själen. Alltså huvudet för känslorna. Smart va?

Så gott som alla tillståndsord innehåller ordet jai. Jag hittade ca 60 ord i ordlistan, här följer några exempel: kaojai = förstå (kao=gå in i), deejay = godhjärtad (dee=god), siajai - trasiga känslor, (sia=trasig), dtongjai = avser (dtong=börja), naijai = i själen (nai=i), gamlangjai = skall göra (gamlang=göra), porjai = tillfreds (por=bra, tillräcklig)?

Här är en länk för er som vill se mer

Länken här ovan går till en väldigt bra översättningssida för Thai, där man inte försöker att göra meningar av översättningen vilket är omöjligt att göra maskinellt. Om ni testar Googles eller Bing som försöker göra det så får de inte så många rätt. Denna sidan tar ord för ord och ger dig betydelsen för varje ord, sedan får du själv sätta ihop meningen, inte alltid så lätt!

Har du försökt tyda din partners facebookmeddelande någon gång? Där hon/han skriver till andra Thai. Då kan vi snacka om att allt känns hopplöst, även om du förstår innebörden av varje ord så kan du vare sig få ihop mening eller betydelse av meddelandet. Det är i sådana stunder jag håller på att bryta ihop och lägga ner studierna. Men sedan går jag och frågar Pen; vad menar du med det här meddelandet? Och Voila! Ut kommer en förklaring som var så självklar att jag inte förstår att jag inte såg det direkt, med högra hjärnhalvan?

Det blir ju inte heller enklare av att Thai saknar mellanslag mellan orden. Min lärare sa en gång att skriftspråket i Thai är konstruerat för att det skall vara svårt, det var inte meningen att bönderna skulle läsa. Att skriva och läsa Thailändska tar ca tre till fyra år längre tid att lära sig för barnen, de läser först i tioårsåldern.

För att ni skall få en uppfattning i de enorma skillnaderna det blir i meningsbyggnaden utan böjningar så följer här ett litet inlägg från Pen där hon berättar om en fågel som flög in i fönstret på morgonen när hon satt och drack kaffe.

Översatt ord för ord som i Thai.

Sittaätakaffeärpåframhusethörljudfrån-
fågelflygerkollideraransiktetdenfallerned-
kommerdödfågelärmycketvackervetejfågel-
vilkenstackarsmycket

Med mellanslag:

Sitta äta kaffe är på fram huset hör ljud från fågel flyger kolliderar ansiktet den faller ned kommer död fågel är mycket vacker vet ej fågel vilken stackars mycket

På svenska:

Sitter på framsidan huset och dricker kaffe när jag hör ett ljud från en fågel som flyger in i fönstret och faller död ner. Jag vet inte vad det var för fågel men den var mycket vacker och jag tycker mycket synd om den.

Så lycka till med att Tala Thai!!!